Regulamin
REGULAMIN


Obowiązuje od kwietnia 2020 r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep LINK , zwany dalej Sklepem jest prowadzony przez firmę:

AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski
ul. Kostrzewskiego 16
62-010 Pobiedziska
NIP: 777-325-09-61, REGON: 361613846,

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

§2 Warunki ogólne

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienie złożone w sklepie nie jest równoznaczne z zawarciem transakcji.
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania płatności w wybrany przez Kupującego sposób.
3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje elektroniczne potwierdzenie, że zamówienie dotarło do sklepu.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności. Prawidłowo złożone zamówienie zawiera takie informacje jak:
a) zamawiany towar,
b) adres, na jaki ma zostać dostarczone towar,
c) dane do faktury VAT,
d) wybrany sposób płatności,
e) wybrany sposób dostawy,
f) dane kontaktowe (w tym: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) niezbędne w celu potwierdzenia zamówienia.
5. W Sklepie dostępne są formy płatności udostępniane przez system płatności PayU.
6. Realizacja zamówień następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na konto Sprzedającego.
7. W Sklepie można dokonać zakupu jedynie towarów dostępnych na magazynie. Jeśli z przyczyn niezależnych towar będzie chwilowo niedostępny na magazynie Sprzedającego lub u dostawcy, Kupujący niezwłocznie zostanie o tym poinformowany z prośbą o podjęcie decyzji co do dalszych kroków realizacji zamówienia. Brak decyzji klienta w ciągu 2 dni roboczych od opisanej sytuacji, Sklep uzna zamówienie za anulowane.

§4 Dostawa

1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie przesyłką kurierską.
2. Koszt dostawy wynosi 15 zł netto (18,45 zł brutto)

§5 Czas realizacji zamówienia

1. Przybliżony czas dostawy wynosi 3 dni robocze.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z winy przewoźnika.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z podania błędnego lub niepełnego adresu dostawy przez Kupującego.
4. Dostawa towaru możliwa jest jedynie na terytorium Polski.
5. Kupujący ma obowiązek w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia opakowania należy spisać stosowny protokół szkody oraz odmówić przyjęcia przesyłki, o czym niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji.
6. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki od kuriera, bez wcześniejszego poinformowania o tym Sklepu, Kupujący zostanie obciążony kosztami obsługi zamówienia w kwocie 100 zł netto (123 zł brutto).

§6 Odstąpienie od umowy

1. Jeśli Kupującym jest osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu wysłania przedmiotu zamówienia na wskazany adres e-mail. Kupujący może odstąpić od umowy, informując Sprzedającego: AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski, ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska, fax 61 278 67 69, e-mail: @atcomp.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Jeśli Kupującym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, wówczas odstąpienie od umowy możliwe jest jedynie przed odbiorem towaru przez Kupującego. Kupujący jednak ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy towar zostanie wysłany, a odstąpienie od umowy nie wpływanie od Kupującego, Kupujący zostanie obciążony kosztami wymienionymi w §5 ust 6.

§7 Gwarancje i reklamacje

1. Wszystkie dostarczane towary posiadają gwarancję producenta.
2. Okres i warunki gwarancji dla produktu określone są na stronie internetowej poświęconej danemu produktowi lub na odpowiednich stronach producentów oraz w karcie gwarancyjnej.
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, jest wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego RMA. Nadany numer RMA należy trwale umieścić na paczce w widocznym miejscu, lub w polu uwagi na liście przewozowym. W przypadku, gdy nr RMA nie zostanie nadany automatycznie, zostanie nadany do 24 godzin za wyjątkiem dni wolnych od pracy.
4. Kompletny sprzęt, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dokumentem gwarancji, oraz listem przewozowym wygenerowanym przez Sklep należy wysłać na wskazany adres. Do przesyłki należy dołączyć opis uszkodzeń wraz z podaniem sytuacji w jakiej dana usterka występuje. Umożliwi to szybszą diagnozę, a w konsekwencji szybszą naprawę lub wymianę sprzętu.
5. Sprzęt po naprawie zostanie odesłany Klientowi na koszt Sklepu, firmą kurierską.
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego produktu.
7. Za datę zgłoszenia reklamacji uznawany jest dzień, w którym towar został dostarczony w komplecie wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w ust.5.
8. O fakcie przyjęcia lub odrzucenia reklamacji Sklep informuje Klienta pisemnie.
9. Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna (Serwis nie wykryje usterki), pobrana zostanie zryczałtowana opłata za diagnostykę w wysokości 100 PLN i koszt przesyłki standardowej w wysokości 19 PLN.
10. Firma AT Computers s.c. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

§6 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupujących w zakładce regulamin (LINK). W trakcie realizacji zamówienia oraz
w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.

Swarzędz,

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl